FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

NA SZKOLENIA OTWARTE

 

Aby zarejestrować się na szkolenie organizowane przez firmę Consumer Insight Consulting należy wypełnić poniższy odpowiedni formularz zgłoszeniowy dotyczący wybranego przez Państwa szkolenia.

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu, ponieważ ilość miejsc na naszych szkoleniach jest ograniczona. Maksymalnie w jednym szkoleniu może uczestniczyć 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i termin dokonania opłaty szkoleniowej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: + 48 731 709 777 

lub mailowy: office@consumer-insight.pl


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

 

CIC SZKOLENIE SENSORYCZNE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIC SZKOLENIE SENSORYCZNE II FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIC WARSZTATY SENSORYCZNE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIC CONSUMER INSIGHT SENSORY & CONSUMER BEHAVIOUR WORKSHOP POLISH

CIC SZKOLENIE INNOWACYJNA ŚCIEŻKA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIC SZKOLENIE MARKETING DLA NIE MARKETERÓW FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIC SZKOLENIE DZIAŁANIA MARKETINGOWE W PROCESIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CONSUMER INSIGHT CONSULTING

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę

CONSUMER INSIGHT CONSULTING AGATA MARKIEWICZ

ul. Koperkowa 66, 62-064 Plewiska, Polska          

NIP: 7822139101

jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego  i wysłanie go na adres mailowy: office@consumer-insight.pl.

Firma Consumer Insight Consulting potwierdza drogą mailową realizację szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego datą.

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury pro forma przesłanej wraz z potwierdzeniem szkolenia na konto w Banku Pekao SA o numerze: 12 1240 1763 1111 0010 0889 9403.

Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT.

OPCJA FIRST MINUTE

Zakup szkolenia w opcji FIRST MINUTE uprawnia do rabatu w wysokości 10% na szkolenie, gdy szkolenie zostanie opłacone najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania faktury pro forma: office@consumer-insight.pl.

Firma Consumer Insight Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. W przypadku odwołania szkolenia, które zostało opłacone w opcji first minute Klient może skorzystać ze szkolenia w terminie następnym lub otrzymać zwrot opłaty za szkolenie w ciągu 2 tygodni od wyrażenia takiej prośby.

WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Jednak zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział w szkoleniu inny pracownik firmy lub można uczestniczyć w szkoleniu w kolejnym terminie.

Podane ceny szkoleń są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.