CONSUMER INSIGHT: SENSORY & CONSUMER BEHAVIOUR WORKSHOP

CONSUMER INSIGHT: SENSORY & CONSUMER BEHAVIOUR WORKSHOP
Implicit and explicit research methods and techniques

 

Warsztaty „Consumer Insight: Sensory & Consumer Behaviour Workshop” jako szkolenie otwarte jest dostępne obecnie tylko w języku angielskim, dlatego zachęcamy do zapoznania się z angielskim opisem:

CONSUMER INSIGHT: SENSORY & CONSUMER BEHAVIOUR WORKSHOP

Warsztaty w najbliższym czasie są planowane w Polsce (Warszawa) i Holandii (Wageningen).

Zapisy na warsztaty w Polsce są prowadzone przez firmę Consumer Insight Consulting:

APPLICATION FORMS

Zapisy na warsztaty w Holandii są prowadzone przez naszego partnera biznesowego – firmę Noldus Information Technology B.V.

Serdecznie zapraszamy!