BADANIA MIESZANE

Konsultacje, co do doboru badań w ramach:

 • Badania NaviGustor
 • Badania Matrix

NAVIGUSTOR

„NavigGustor” jest to badanie ilościowe, w którym łączy się bezpośrednio dane pochodzące z badań sensorycznych z  danymi na temat preferencji konsumenckich.

„NavigGustor” to test sensoryczny opierający się na założeniu, że przeciętny konsument nie jest
w stanie wyjaśnić w wyczerpujący sposób dlaczego wybrany produkt smakuje mu lub nie smakuje.

Na podstawie analizy oceny produktów uwzględnionych w badaniu wyróżniane są segmenty oddające preferencje smakowe konsumentów. Dzięki temu można przekonać się czy w każdym z istotnych pod względem wielkości segmentów jest reprezentant i z kim w ramach każdego z segmentów on konkuruje.

Badanie to pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są wielkości segmentów oddających preferencje smakowe konsumentów w ramach danego smaku?
 • Czy moje portfolio jest kompletne pod względem oferty smakowej?
  Czy w każdym segmencie smakowym są obecne moje produkty?
 • Jak zoptymalizować konkretny smak tak aby był dostosowany do preferencji smakowych danego segmentu?

Dzięki temu badaniu uzyskuje się możliwość poznania najważniejszych typów gustów w danej kategorii, otrzymuje się odpowiedź na pytanie, co trafia w preferencje smakowe większości, a co zaspakaja gusty mniej licznych, czy bardziej wyrafinowanych grup konsumentów. Dodatkowo dzięki temu narzędziu otrzymujemy precyzyjne (w języku wykorzystywanym przez panele sensoryczne) wskazówki, jak należy zmodyfikować produkt, aby trafił on w gust danego segmentu.

MATRIX

„Matrix” łączy w sobie  zarówno badania jakościowe i ilościowe. „Matrix” to narzędzie, które umożliwia identyfikacją i hierarchizację  szans rozwoju potencjalnych smaków.

Badanie to pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Jak zidentyfikować i zapełnić nisze w wybranej kategorii?
 • Jak zidentyfikować segmenty konsumenckie, które dadzą nam największe zyski (segmentacja i określenie priorytetowych grup) na nowy/ulepszony smak?
 • Które smaki na rynku naprawdę ze sobą konkurują (kto jest moim najważniejszym konkurentem)?
 • Jakie są podstawowe potrzeby konsumentów w ramach danej kategorii produktowej i w kategoriach powiązanych?
 • Jakie są potrzeby związane z okazjami? Które z nich można łączyć, które są już zaspokojone, z których konsumenci są zmuszeni rezygnować?

Dzięki temu badaniu uzyskuje się wskazanie obszarów rynku, w które należy zainwestować wprowadzając innowacje/ udane renowacje, sprawdzenie, czy i o jakie inne smaki należy poszerzać portfolio danej marki oraz dostarczenie wiedzy jakimi cechami powinny się charakteryzować smaki innowacyjne oraz jak poprawić smaki obecne na rynku, aby proces renowacji był udany.