SENSORYCZNE SZKOLENIA & WARSZTATY & TESTY

sensory-trainings3

Firma Consumer Insight Consulting oferuje szkolenia, warsztaty oraz testy sensoryczne dla firm (wyjazdowe u Klienta) dedykowane dla wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności dla kadry zarządzającej, technologów żywności, zespołów marketingu, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, handlowców jak i pracowników produkcyjnych.

Szkolenie sensoryczne I: Podstawy analizy sensorycznej obejmuje podstawowe zagadnienia związane z analizą sensoryczną połączone z ćwiczeniami sensorycznymi.

Szkolenie sensoryczne II: Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych obejmuje zagadnienia związane z metodami analizy sensorycznej stosowanymi przy ocenie produktów żywnościowych połączone z ćwiczeniami sensorycznymi.

Podczas warsztatów sensorycznych: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami nauki o sensoryce, a także będą uczestniczyć w testach sensorycznych (oddzielna sesja testów sensorycznych zakończona indywidualną oceną każdego uczestnika).

Testy sensoryczne: Weryfikacja wrażliwości sensorycznej na życzenie zamawiającego przeprowadzamy same testy sensoryczne mające na celu ocenienie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników.

Po zakończonych testach zostaje przygotowana zestawienie z wynikami całej grupy oraz indywidualna ocena sensoryczna każdego uczestnika wraz z rekomendacjami.

szkolenie-sensoryczne-i

SZKOLENIE SENSORYCZNE I
Podstawy analizy sensorycznej

Szkolenie sensoryczne obejmuje podstawowe zagadnienia związane z sensoryką połączone z ćwiczeniami sensorycznymi. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tematyką i pojęciami sensorycznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności dla kadry zarządzającej, technologów żywności, zespołów marketingu, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, handlowców jak i pracowników produkcyjnych.

Na szkoleniu uczestnik pozna:podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologię

 • zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek
 • czynniki wpływające na wiarygodność wyników
 • zasady rekrutacji i weryfikacja zespołu sensorycznego
 • podstawowe metody analizy sensorycznej i ich zastosowanie
 • zasady obowiązujące podczas wykonywania poprawnej degustacji sensorycznej
 • plan badania produktu – połączenie badań sensorycznych z badaniami konsumenckimi

Szkolenie odbywa się w grupach od min. 6 do 15 osób u Klienta.

Czas trwania: 5 godzin

cic-szkolenie-sensoryczne-ii

SZKOLENIE SENSORYCZNE II
Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych

Szkolenie sensoryczne obejmuje zagadnienia związane z metodami analizy sensorycznej stosowanymi przy ocenie produktów żywnościowych połączone z ćwiczeniami sensorycznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności dla technologów żywności, zespołów marketingu, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, jak i pracowników produkcyjnych.

Na szkoleniu uczestnik pozna:

 • podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych
 • metody sensoryczne stosowane w ocenie produktów żywnościowych – przykłady i zastosowanie
 • zasady interpretacji wyników dla wybranych metod analizy sensorycznej:
  • Metody różnicowe – metoda trójkątowa, parzysta, duo-trio
  • Metoda punktowa
  • Metoda szeregowania
  • Metoda skalowania

A także uczestnik:

 • otrzyma praktyczne wskazówki realizacji badań z zastosowaniem określonych metody
 • weźmie udział w praktycznych zadaniach z zastosowanie wybranych metod

Szkolenie odbywa się w grupach od min. 6 do 12 osób u Klienta.

Czas trwania: 6 godzin

warsztaty-sensoryczne-1

WARSZTATY SENSORYCZNE
Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej

Warsztaty sensoryczne są rozbudowaną wersją SZKOLENIA SENSORYCZNEGO I. Obejmują zarówno część teoretyczną, czyli podstawowe zagadnienia związane z sensoryką połączone z ćwiczeniami sensorycznymi, jak również część praktyczną. Część praktyczna dodatkowo rozbudowana jest o testy sensoryczne, weryfikacyjne zakończone indywidualną oceną każdego uczestnika oraz wspólną degustacją sensoryczną. Celem warsztatów jest nie tylko zaznajomienie uczestników z tematyką i pojęciami sensorycznymi, ale przetestowanie ich zdolności sensorycznych, jak i wprowadzenie i utrwalenie zasad poprawnej oceny sensorycznej podczas degustacji sensorycznej.

Istnieje również możliwość dostosowania warsztatów sensorycznych pod indywidualne potrzeby Klienta.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności dla kadry zarządzającej, technologów żywności, zespołów marketingu, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, handlowców jak i pracowników produkcyjnych.

Na warsztatach uczestnik pozna:

 • podstawy analizy sensorycznej, definicje i terminologię
 • zasady wykonania badań sensorycznych i przygotowania próbek
 • czynniki wpływające na wiarygodność wyników
 • zasady rekrutacji i weryfikacja zespołu sensorycznego
 • podstawowe metody analizy sensorycznej i ich zastosowanie
 • zasady obowiązujące podczas wykonywania poprawnej degustacji sensorycznej
 • plan badania produktu – połączenie badań sensorycznych z badaniami konsumenckimi

A także uczestnik:

 • przejdzie przez weryfikację sensoryczną w zakresie zmysłu smaku, węchu, czucia i wzroku
 • samodzielnie dokona poprawnej oceny sensorycznej od 3 do 5 produktów zgodnie z zasadami poznanymi podczas części teoretycznej

Warsztaty odbywają się w grupach od min. 6 do 12 osób u Klienta.

Czas trwania: około 6 godzin

cic-testy-sensoryczne

TESTY SENSORYCZNE
Weryfikacja wrażliwości sensorycznej

Testy sensoryczne: Weryfikacja wrażliwości sensorycznej na życzenie zamawiającego przeprowadzamy same testy sensoryczne mające na celu ocenienie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników.

Po zakończonych testach zostanie przygotowane zestawienie z wynikami całej grupy oraz indywidualna ocena sensoryczna każdego uczestnika wraz z rekomendacjami.

Przeprowadzenie testów sensorycznych zaleca się wszystkim osobom związanym z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a  także osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za wprowadzanie produktu na rynek, jak i w trakcie produkcji. Testy rekomendowane są w szczególności dla technologów żywności, zespołów marketingu, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, jak i pracowników produkcyjnych biorących udział w ocenie sensorycznej na zakładach produkcyjnych.

Testy odbywają się w grupach od min. 6 do 12 osób u Klienta.

Czas trwania: około 3 godzin