OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM

PROFESJONALNE USŁUGI

Celem firmy Consumer Insight Consulting jest wspieranie działalności Klienta przez doradzenie najlepszych, optymalnych, innowacyjnych badań produktowych dostępnych na rynku zgodnie z najnowszymi trendami na świecie. Profesjonalnie dobrane badania przełożą się w przyszłości na bardzo dobrze dopasowane do potrzeb konsumenta produkty, które będę dla nich satysfakcjonujące i skłonią ich do ponawiania zakupu.

Firma Consumer Insight Consulting pośredniczy lub współdziała w badaniach prowadzanych przez zewnętrzne agencje badawcze.

OFEROWANE USŁUGI

  • Dobór najlepszego badania konsumenckiego dostosowanego do potrzeb Klienta (e.g. wielkość badania, dobór produktów – konkurencja i prototypy, dobór reprezentatywnej grupy konsumentów)
  • Dobór najlepszej agencji badawczej (zarówno pod względem odpowiedniego prowadzącego badania/moderatora i czuwanie nad jakością przeprowadzonego badania), oraz negocjowanie kosztów badania
  • Indywidualne zaplanowanie i przygotowanie dopasowanego badania zarówno pod potrzeby konsumenta jak i Klienta (wielkość grup – w tym ilość grup, materiały – harmonogram, kwestionariusz, scenariusz, itd)
  • Czuwanie nad całością badania, w tym zapewnieniem istotnych warunków wymaganych dla danego badania i działaniami agencji – dbanie o zachowanie najwyższej jakości prowadzonego badania celem otrzymania wiarygodnych danych od konsumentów i z rynku
  • Przygotowanie indywidualnych rekomendacji dla Klienta, co do dalszych kroków i dalszego działania odnośnie danej grupy produktów

GWARANTUJEMY:

  • Innowacyjne podejście do badań – wybór optymalnych metod w zależności od potrzeb i budżetu Klienta
  • Wysoką jakość
  • Terminowość
  • Pełne zaangażowanie w prowadzony projekt
  • Poufność powierzonych zagadnień

Projektowanie kompleksowych badań w ramach produktu

Testy
sensoryczne

Metody
sensoryczne

Badania
jakościowe

Badania
ilościowe

Badania
mieszane