mieszane

Konsultacje, co do doboru badań w ramach:

 • Badania NaviGustor
 • Badania Matrix
NaviGustor

BADANIA MIESZANE – „NaviGustor”

„NaviGustor” jest to badanie ilościowe, w którym łączy się bezpośrednio dane pochodzące z badań sensorycznych z  danymi na temat preferencji konsumenckich.

„NaviGustor” to test sensoryczny opierający się na założeniu, że przeciętny konsument nie jest
w stanie wyjaśnić w wyczerpujący sposób dlaczego wybrany produkt smakuje mu lub nie smakuje.

Na podstawie analizy oceny produktów uwzględnionych w badaniu wyróżniane są segmenty oddające preferencje smakowe konsumentów. Dzięki temu można przekonać się czy w każdym z istotnych pod względem wielkości segmentów jest reprezentant i z kim w ramach każdego z segmentów on konkuruje.

Badanie to pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są wielkości segmentów oddających preferencje smakowe konsumentów w ramach danego smaku?
 • Czy moje portfolio jest kompletne pod względem oferty smakowej?
  Czy w każdym segmencie smakowym są obecne moje produkty?
 • Jak zoptymalizować konkretny smak tak aby był dostosowany do preferencji smakowych danego segmentu?

Dzięki temu badaniu uzyskuje się możliwość poznania najważniejszych typów gustów w danej kategorii, otrzymuje się odpowiedź na pytanie, co trafia w preferencje smakowe większości, a co zaspakaja gusty mniej licznych, czy bardziej wyrafinowanych grup konsumentów. Dodatkowo dzięki temu narzędziu otrzymujemy precyzyjne (w języku wykorzystywanym przez panele sensoryczne) wskazówki, jak należy zmodyfikować produkt, aby trafił on w gust danego segmentu.

Matrix

BADANIA MIESZANE – „Matrix”

„Matrix” łączy w sobie  zarówno badania jakościowe i ilościowe. „Matrix” to narzędzie, które umożliwia identyfikacją i hierarchizację  szans rozwoju potencjalnych smaków.

Badanie to pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Jak zidentyfikować i zapełnić nisze w wybranej kategorii?
 • Jak zidentyfikować segmenty konsumenckie, które dadzą nam największe zyski (segmentacja i określenie priorytetowych grup) na nowy/ulepszony smak?
 • Które smaki na rynku naprawdę ze sobą konkurują (kto jest moim najważniejszym konkurentem)?
 • Jakie są podstawowe potrzeby konsumentów w ramach danej kategorii produktowej i w kategoriach powiązanych?
 • Jakie są potrzeby związane z okazjami? Które z nich można łączyć, które są już zaspokojone, z których konsumenci są zmuszeni rezygnować?

Dzięki temu badaniu uzyskuje się wskazanie obszarów rynku, w które należy zainwestować wprowadzając innowacje/ udane renowacje, sprawdzenie, czy i o jakie inne smaki należy poszerzać portfolio danej marki oraz dostarczenie wiedzy jakimi cechami powinny się charakteryzować smaki innowacyjne oraz jak poprawić smaki obecne na rynku, aby proces renowacji był udany.

SZYBKI KONTAKT

Adres:

Consumer Insight Consulting
ul. Koperkowa 66
62-064 Plewiska /k. Poznania

Telefon:

+48 731 709 777