ilościowe

Doradztwo, co do doboru badań ilościowych w ramach:

 • Przygotowania profesjonalnej ankiety i kwestionariusza
 • Badaniania ilościowego prowadzonego w fokusowniach typu „Central Location Test” (CLT)
 • Badania ilościowego prowadzonego w domach konsumentów typu „Home Use Tests” (HUT)
 • Benchmarkingu, czyli ilościowego porównywania produktów danego producenta z produktami konkurencji (Optymalizacja produktu)
 • Ilościowego testu nazw smaku
 • Analizy TURF
 • „Online Eye + Facial Tracking”, czyli badanie śledzenia spojrzenia i wyrazu twarzy – innowacyjne badanie ilościowe dostępne online
Central Location Tests (CLT)

BADANIA ILOŚCIOWE – Central Location Test (CLT)

Central Location Test (CLT) są to badania konsumenckie zaliczane do ilościowych metod badawczych. Zakwalifikowani respondenci są zwykle wyszukiwani i zapraszani do wzięcia udziału w bezpośrednim wywiadzie na przykład w pomieszczeniu w centrum handlowym. Tak zorganizowane badanie jest przydatne przy badaniach wymagających dużej ilości materiałów stymulacyjnych, które należy pokazać i przetestować razem z respondentami w standardowych warunkach. Przed przeprowadzeniem takiego wywiadu, ankieterzy są dobrze przeszkoleni przez badaczy, aby jak najwięcej dowiedzieć się od respondentów podczas rozmowy i aby uniknąć wywierania wpływu na pomysły respondentów w trakcie przeprowadzania badania. Ponieważ rozmowy odbywają się w określonym miejscu, łatwiej jest zarządzać całym procesem związanym z przeprowadzeniem wywiadów, jak również radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach.

CLT jest oceniana jako najbardziej odpowiednia metoda dla testowania konceptów, produktów, opakowań, skuteczności reklamy, a także przeprowadzenia badań sensorycznych.

Home Use Tests (HUT)

BADANIA ILOŚCIOWE – Home Use Test (HUT)

Home Use Test (HUT) są to badania konsumenckie zaliczane do ilościowych metod badawczych. Badanie typu HUT jest dobrym sposobem, aby przetestować produkt z prawdziwymi konsumentami przed wprowadzeniem produktu na rynek. Metodyka ta polega na wysłaniu nowych produktów lub próbnych produktów do domów respondentów, gdzie mają oni faktycznie okazję przez jakiś czas ich używać i na końcu ocenić je. Opinie i komentarze od konsumentów odnośnie nowego produktu są zbierane podczas wywiadu bezpośredniego, ankiety telefonicznej lub ankiety internetowej. Metoda ta pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej na temat propozycji badanego produktu w zaciszu domowym, gdzie często przygotowanie danego produktu w warunkach domowych jest kluczem do sprawdzenia np. jego wydajności.

Benchmarking, czyli ilościowe porównywanie produktów danego producenta z produktami konkurencji (Optymalizacja produktu)

BADANIA ILOŚCIOWE – Benchmarking i badania porównawcze

Benchmarking i badania porównawcze jest to metoda, która pomaga ocenić, jak dany produkt radzi sobie na rynku wśród swoich konkurentów. Kluczowy jest fakt, że każda firma pragnie odróżnić swoje produkty od oferty konkurencji. Badania te są zazwyczaj przeprowadzane w standardowych kabinach, w domu lub na sali dostosowanej do testowania. Badanie typu benchmarking pozwala ocenić, jak dany produkt radzi sobie na tle swojej konkurencji w wielu aspektach, w tym funkcjonalności, trwałości, jakości itp. W rezultacie pozwala to firmom na poprawienie swoich własnych praktyk, produktów i wzmaga w nich dążenie do ciągłego ulepszania swojej oferty, pomaga zrozumieć, jak dużo należy zainwestować w rozwój danych produktów lub w celu sprawdzenia, czy produkty ma wystarczająco mocne deklaracje marketingowe. Dane badanie pozwala również na podejmowanie świadomych decyzji odnośnie progów cenowych, rozwoju produktu i kształtowania deklaracji marketingowych.
Benchmarking i badania porównawcze mogą się składać na przykład z takiej kombinacji następujących elementów testowych:

 • Ocena cech produktu (ogólna opinia, wygląd, smak, tekstura, zapach, posmak)
 • Ogólna ocena produktu
 • Ocena trwałości produktu, składu
 • Niezależna weryfikacja deklaracji produktu
 • Ocena opakowania i oznakowania produktu
 • Ocena właściwości fizycznych produktu
 • Ocena łatwości użytkowania produktu
Ilościowy test nazw smaku

BADANIA ILOŚCIOWE – Ilościowy test nazw smaku

To badanie jest realizowane w ramach testu konceptu lub osobnego bloku w badaniu Omnibus.

Badanie to pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Która z nazw smaku w największym stopniu zachęca do zakupu?
 • Która z nazw najlepiej komunikuje wybrane cechy produktowe lub wizerunkowe?

Wynikiem badania jest ranking testowanych nazw.

Analiza TURF

BADANIA ILOŚCIOWE – Analiza TURF

Analiza TURF”  to technika analityczna stosowana do określenia optymalnej wielkości i składu linii produktowej (w tym przypadku liczby produktów i smaków produktów).

Analiza TURF” służy do skomponowania optymalnej linii – takiej, w składzie której jak najwięcej respondentów znajdzie przynajmniej jeden produkt dla siebie.

Badanie to zazwyczaj test kilku, czasem kilkunastu produktów testowanych in-hall lub in-home na próbie co najmniej 300 respondentów.

Badanie to pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytania:

 • Ile i jakie nowe smaki rozszerzyć port folio, aby zmaksymalizować jego zasięg?
 • Czy wprowadzić na rynek wszystkie nowe smaki? Jeśli tak to w jakiej kolejności?

Dzięki temu badaniu uzyskuje się możliwość wskazania zestawu nie tych produktów, które oceniane są średnio najlepiej (być może stale przez tych samych konsumentów), ale tych, które zapewniają największe „pokrycie” rynku (reach) oraz informację jakie kombinacje smaków dają dobry
a jakie tylko przeciętny zasięg.

„Online Eye + Facial Tracking”, czyli badanie śledzenia spojrzenia i wyrazu twarzy – innowacyjne badanie ilościowe dostępne online

BADANIA ILOŚCIOWE – „Online Eye + Facial Tracking

Jest to jedna  z najbardziej zaawansowanych platform cyfrowych umożliwiających badania ilościowe, która obejmuje badania tzw. „eye tracking”, czy śledzenie spojrzenia respondenta, kodowanie jego wyrazu twarzy tzw. „facial tracking” i dynamikę przeglądania danego materiału badawczego.

Respondenci są rekrutowani online i otrzymują listę zadań do wykonania (np. przejrzenie 10 różnych propozycji opakowań) na własnym komputerze. Podczas testu zarówno ich wyraz twarzy jak  i oczy są śledzone poprzez ich kamery, ich ekran jest nagrywany, a zachowanie myszy jest rejestrowane.

To badanie pozwala odkryć:

 • Wskaźnik ukończenia: Ilu użytkowników jest w stanie wykonać zadanie? Jak szybko?
 • Nawigacja: Jak ludzie poruszają się podczas zadań? Gdzie można ich stracić?
 • Śledzenie oczu: Czy kluczowe elementy są widoczne?
 • Kodowanie wyrazu twarzy: Czy ludzie są sfrustrowani?

To jest bardzo dobry i szybki sposób, aby sprawdzić swój produkt online:

W sklepie:

 • Badanie opakowania
 • Badanie półki sklepowej
 • Materiały POS
 • Wirtualnej rzeczywistości

Ale również może być zastosowane przy:

Analizie Online:

 • Reklamy Online
 • Strony WWW
 • Social Media
 • Biuletyn
 • Wiadomości email

Komunikacji marketingowej:

 • Reklama zewnętrzna
 • Reklama w prasie
 • Reklama telewizyjna
 • Marketing bezpośredni
 • Reklama mobilna np. na przyczepach, platformach
 • Lokowanie produktu

SZYBKI KONTAKT

Adres:

Consumer Insight Consulting
ul. Koperkowa 66
62-064 Plewiska /k. Poznania

Telefon:

+48 731 709 777