Oferujemy konsultacje, co do doboru metod sensorycznych z zakresu:

 • Metod sprawdzania wrażliwości smakowej / Analizy sensorycznej pod względem oceny predyspozycji kandydatów na oceniających tzw. „screening test”
 • Metod różnicowych
 • Metod profilowania: Analizy sensorycznej QDA® (Quantitative Descriptive Analysis)
 • Indywidualnych zagadnień sensorycznych na życzenie klienta

A TAKŻE:

 • Organizację szkoleń i warsztatów sensorycznych dla firm
 • Prowadzenie profesjonalnych sesji degustacyjnych
 • Wprowadzanie i udoskonalanie sensorycznej kontroli jakości produktu w zakładach produkcyjnych
 • Konsultacje odnośnie budowania & urządzania & szkolenia profesjonalnych paneli sensorycznych

METODY SENSORYCZNE:

Metody sprawdzania wrażliwości smakowej / analizy sensorycznej pod względem oceny predyspozycji kandydatów na oceniających, tzw. ``screening test``

Badania sensoryczne zwane metodą sprawdzania wrażliwości smakowej i analizy sensorycznej pod względem oceny predyspozycji kandydatów na oceniających odpowiadają na dwa główne pytania: „Czy dana osoba pod względem swoich indywidualnych predyspozycji nadaje się do przeprowadzania wiarygodnych ocen sensorycznych?” i „Jakie jest minimalne stężenie wykrywalne danej substancji, którą wyczuwa dana osoba?” Badania te mają na celu przebadanie i znalezienie najlepszych, najbardziej odpowiednich kandydatów do wykonywania pracy jako oceniający i eksperci sensoryczni biorący udział w wyspecjalizowanych badaniach sensorycznych podczas oceny produktów, jak również służą do oceny indywidualnych predyspozycji pod względem oceny sensorycznej regularnych pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za rozwój i produkcję produktów.

Metody różnicowe

Metody różnicowe należą do najprostszych badań sensorycznych. Są one oparte na porównaniu próbek i odpowiadaniu na pytanie „Czy istnieje dostrzegalna różnica między produktami?” W zależności od założeń badania, mogą być one stosowane do badania podobieństw lub różnic. Test na różnice jest stosowany, jeżeli na przykład celem jest porównanie jednego produktu z produktem konkurencyjnym i / lub poprawa receptury. Test na podobieństwo jest stosowany, jeżeli na przykład celem jest zastąpienie składnika w produkcie w sposób niezauważalny dla konsumentów i / lub do zachowania konsystencji wyrobu.

Najczęściej stosowane różnicowe metody sensoryczne to:

 • Metoda trójkątowa
 • Metoda Duo-Trio
 • Metoda szeregowania
Metody profilowania: analiza sensoryczna QDA® (Quantitative Descriptive Analysis)

Metody profilowania są bardziej skomplikowanymi testami sensorycznymi i są stosowane do określenia różnic pomiędzy produktami. Są one oparte na porównaniu próbek i odpowiadają na dwa główne pytania: „Jakie są atrybuty sensoryczne produktu?” i „Jak można opisać różnice między tymi produktami?” Niewielka grupa dobrze wyszkolonych ludzi nazywanych ekspertami sensorycznymi / panelem sensorycznym jest używana do ich wykonywania. Testy te obiektywnie opisują różnice między produktami przy użyciu listy atrybutów. Paneliści są szkoleni w zakresie używania skali sensorycznej dla każdego atrybutu.

Metody sensoryczne profilowania stosuje się:

 • przy opracowywaniu, modyfikowaniu lub ulepszaniu produktów żywnościowych
 • przy charakteryzowaniu różnic między produktami
 • w kontroli jakości
 • w celu uzyskania danych sensorycznych do interpretacji danych instrumentalnych
 • do sporządzania ciągłych cech produktu
 • do kontrolowania zmian produktu podczas przechowywania
Indywidualne zagadnienia sensoryczne na życzenie klienta

Firma Consumer Insight Consulting oferuje usługi doradcze związane z indywidualnymi potrzebami klienta w zakresie zagadnień sensorycznych (np. selekcji, rekrutacji panelistów, szkolenia panelistów i personelu laboratorium, dostarcza know-how, jak budować i zorganizować profesjonalne sensoryczne laboratorium wraz z wyborem najlepszego sensorycznego wyposażenia).

Szkolenia & warsztaty sensoryczne dla firm

Firma Consumer Insight Consulting oferuje szkolenia i warsztaty sensoryczne dla firm (wyjazdowe u klienta) dedykowane w szczególności pracownikom działu marketingu, R&D, zapewnienia jakości, osobom pracującym w zakładach produkcyjnych.

Szkolenia sensoryczne obejmują podstawowe zagadnienia związane z sensoryką z ćwiczeniami sensorycznymi.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami nauki o sensoryce, a także będą uczestniczyć w prostych testach sensorycznych (oddzielna sesja testów sensorycznych zakończona indywidualną oceną każdego uczestnika).

Istnieje również możliwość dostosowania warsztatów sensorycznych pod indywidualne potrzeby klienta.

Szkolenia & warsztaty

Profesjonalne sesje degustacyjne

Firma Consumer Insight Consulting oferuje usługi doradcze, jak powinny być przeprowadzane profesjonalne degustacje sensoryczne w firmach klientów (w laboratoriach, biurach, zakładach produkcyjnych dla firm z branży żywieniowej i kosmetycznej), aby ocena produktu przebiegała w warunkach jak najbardziej obiektywnych i neutralnych.

Możliwy udział niezależnego eksperta w degustacjach sensorycznych na życzenie klienta.

Sensoryczna kontrola jakości produktu

Firma Consumer Insight Consulting oferuje pakiet rozwiązań umożliwiający kontrolowanie jakości produktu podczas procesu produkcji, aby uniknąć tzw. „efektu rozmycia produktu” spowodowanego brakiem odpowiedniej kontroli sensorycznej nad produktem finalnym w trakcie długoletniego procesu produkcji.

Rozwiązanie to pomoże zachować powtarzalność produktu na przestrzeni lat.

Budowa & urządzanie & szkolenie paneli sensorycznych

Firma Consumer Insight Consulting oferuje konsultacje odnośnie budowania i urządzania profesjonalnych paneli i laboratoriów sensorycznych.

Służy wiedzą z zakresu rekrutacji, selekcji (w tym pod kątem sprawdzania indywidualnych zdolności sensorycznych kandydatów) i szkoleń mających na celu wyszkolenie ekspertów sensorycznych profesjonalnego panelu sensorycznego.

SZYBKI KONTAKT

Adres:

Consumer Insight Consulting
ul. Koperkowa 66
62-064 Plewiska /k. Poznania

Telefon:

+48 731 709 777