OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM

PROFESJONALNE USŁUGI

Usługi

USŁUGI CONSUMER INSIGHT CONSULTING

Celem firmy Consumer Insight Consulting jest wspieranie działalności Klienta przez doradzenie najlepszych, optymalnych, innowacyjnych badań produktowych dostępnych na rynku zgodnie z najnowszymi trendami na świecie. Profesjonalnie dobrane badania przełożą się w przyszłości na bardzo dobrze dopasowane do potrzeb konsumenta produkty, które będę dla nich satysfakcjonujące i skłonią ich do ponawiania zakupu.

Firma Consumer Insight Consulting pośredniczy lub współdziała w badaniach prowadzanych przez zewnętrzne agencje badawcze.

Usługi firmy skierowane są do producentów żywności i napojów, a także kosmetyków i innych kategorii.

W ramach firmy Consumer Insight Consulting, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi, posiadającymi długoletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę w danym zakresie, prowadzimy także wyjątkowe i profesjonalne szkolenia i warsztaty związane z tematyką badań produktowych (jakościowych i ilościowych), analizą sensoryczną, badań behawioralnych (badania neuromarketingowe), jak i z innowacyjnym procesem badawczym produktu.

OFEROWANE USŁUGI

  • Dobór najlepszego badania konsumenckiego dostosowanego do potrzeb Klienta (e.g. wielkość badania, dobór produktów – konkurencja i prototypy, dobór reprezentatywnej grupy konsumentów)
  • Dobór najlepszej agencji badawczej (zarówno pod względem odpowiedniego prowadzącego badania/moderatora i czuwanie nad jakością przeprowadzonego badania), oraz negocjowanie kosztów badania
  • Indywidualne zaplanowanie i przygotowanie dopasowanego badania zarówno pod potrzeby konsumenta jak i Klienta (wielkość grup – w tym ilość grup, materiały – harmonogram, kwestionariusz, scenariusz, itd)
  • Czuwanie nad całością badania, w tym zapewnieniem istotnych warunków wymaganych dla danego badania i działaniami agencji – dbanie o zachowanie najwyższej jakości prowadzonego badania celem otrzymania wiarygodnych danych od konsumentów i z rynku
  • Przygotowanie indywidualnych rekomendacji dla Klienta, co do dalszych kroków i dalszego działania odnośnie danej grupy produktów

GWARANTUJEMY:

  • Innowacyjne podejście do badań – wybór optymalnych metod w zależności od potrzeb i budżetu Klienta
  • Wysoką jakość
  • Terminowość
  • Pełne zaangażowanie w prowadzony projekt
  • Poufność powierzonych zagadnień

Projektowanie kompleksowych badań w ramach produktu

Testy
sensoryczne

Metody
sensoryczne

Badania
jakościowe

ilościowe

Badania
ilościowe

mieszane

Badania
mieszane