• O SZKOLENIU
 • DLA KOGO?
 • PROGRAM
 • AGENDA
 • REJESTRACJA
CEL SZKOLENIA

zaznajomienie uczestników z tematyką zastosowania metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych.

Szkolenie sensoryczne II

Dziś, poza marką, liczy się sam produkt i jego jakość! Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na sam produkt, jego jakość, a także coraz częściej skład.

Czy podczas zakupów, czy jedzenia konsumenci zwracają uwagę na markę?

Tak, ale nie tylko. Oceniają oni także sam produkt: jego wygląd, zapach, smak, konsystencje, itd. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat analizy sensorycznej, wykonania poprawnej oceny organoleptycznej, ale również zastosowania metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych. Niezmiernie istotna jest to wiedza w branży spożywczej!

Na szkoleniu sensorycznym II „Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych” uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zastosowania metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych.

Stopień zaawansowania szkolenia:

Dobrze, aby uczestnicy szkolenia posiadali podstawową wiedzę na temat analizy sensorycznej. Zalecane jest wcześniejsze wzięcie udziału w Szkoleniu Sensorycznym I: Podstawy analizy sensorycznej Szkolenie Sensoryczne I: Podstawy analizy sensorycznej lub Warsztatach Sensorycznych: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej organizowanych również przez firmę Consumer Insight Consulting w ramach szkoleń otwartych.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności dla kadry zarządzającej, technologów żywności, pracowników marketingu, działu jakości, laboratoriów zakładowych, handlowców jak i pracowników związanych z organoleptyczną oceną produktów w zakładach produkcyjnych.

Na szkoleniu uczestnik pozna:

 • podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych
 • metody sensoryczne stosowane w ocenie produktów żywnościowych – przykłady i zastosowanie
  • zasady interpretacji wyników dla wybranych metod analizy sensorycznej:
  • Metody RÓŻNICOWE – METODA TRÓJKĄTOWA, PARZYSTA, DUO-TRIO
  • Metoda PUNKTOWA
  • Metoda SZEREGOWANIA
  • Metoda SKALOWANIA

A także:

 • otrzyma praktyczne wskazówki realizacji badań z zastosowaniem określonych metody
 • weźmie udział w praktycznych zadaniach z zastosowanie wybranych metod
11

Część teoretyczna

 • Podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych
 • Metody sensoryczne stosowane w ocenie produktów żywnościowych – przykłady i zastosowanie
 • Praktyczne wskazówki realizacji badań z zastosowaniem określonych metod, zasady interpretacji wyników
22

Część praktyczna

Zapoznanie się z metodyką ocen sensorycznych

 • Metody różnicowe: w tym metoda trójkątowa, parzysta, duo-trio
 • Metoda szeregowania
 • Metoda skalowania
 • Zadania praktyczne do poszczególnych metod
10:00 - 11:0010:00 - 11:00

Podstawowe zasady analizy sensorycznej

11:00 - 12:3011:00 - 12:30

Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych I

12:30 - 13:3012:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 16:0013:30 - 16:00

Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych II

Poznaj warunki rejestracji i wypełnij odpowiednio formularz zgłoszeniowy:

PRZEJDŹ

TERMINARZ

marzec 2024
kwiecień 2024
maj 2024
czerwiec 2024
lipiec 2024
sierpień 2024
wrzesień 2024
październik 2024
listopad 2024
grudzień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

DODATKOWE INFORMACJE

Koszt

od 1350 zł + 23% VAT

Grupy

8-15 osób

Czas trwania

1 dzień

Prowadząca