• O SZKOLENIU
 • DLA KOGO?
 • PROGRAM
 • AGENDA
 • REJESTRACJA
CEL SZKOLENIA

zaznajomienie uczestników z tematyką zastosowania metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych.

Szkolenie sensoryczne II

Dziś, poza marką, liczy się sam produkt i jego jakość! Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na sam produkt, jego jakość, a także coraz częściej skład.

Czy podczas zakupów, czy jedzenia konsumenci zwracają uwagę na markę?

Tak, ale nie tylko. Oceniają oni także sam produkt: jego wygląd, zapach, smak, konsystencje, itd. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat analizy sensorycznej, wykonania poprawnej oceny organoleptycznej, ale również zastosowania metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych. Niezmiernie istotna jest to wiedza w branży spożywczej!

Na szkoleniu sensorycznym II „Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych” uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zastosowania metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych.

Stopień zaawansowania szkolenia:

Dobrze, aby uczestnicy szkolenia posiadali podstawową wiedzę na temat analizy sensorycznej. Zalecane jest wcześniejsze wzięcie udziału w Szkoleniu Sensorycznym I: Podstawy analizy sensorycznej Szkolenie Sensoryczne I: Podstawy analizy sensorycznej lub Warsztatach Sensorycznych: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej organizowanych również przez firmę Consumer Insight Consulting w ramach szkoleń otwartych.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla wszystkich osób związanych z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a w szczególności dla kadry zarządzającej, technologów żywności, pracowników marketingu, działu jakości, laboratoriów zakładowych, handlowców jak i pracowników związanych z organoleptyczną oceną produktów w zakładach produkcyjnych.

Na szkoleniu uczestnik pozna:

 • podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych
 • metody sensoryczne stosowane w ocenie produktów żywnościowych – przykłady i zastosowanie
  • zasady interpretacji wyników dla wybranych metod analizy sensorycznej:
  • Metody RÓŻNICOWE – METODA TRÓJKĄTOWA, PARZYSTA, DUO-TRIO
  • Metoda PUNKTOWA
  • Metoda SZEREGOWANIA
  • Metoda SKALOWANIA

A także:

 • otrzyma praktyczne wskazówki realizacji badań z zastosowaniem określonych metody
 • weźmie udział w praktycznych zadaniach z zastosowanie wybranych metod
11

Część teoretyczna

 • Podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych
 • Metody sensoryczne stosowane w ocenie produktów żywnościowych – przykłady i zastosowanie
 • Praktyczne wskazówki realizacji badań z zastosowaniem określonych metod, zasady interpretacji wyników
22

Część praktyczna

Zapoznanie się z metodyką ocen sensorycznych

 • Metody różnicowe: w tym metoda trójkątowa, parzysta, duo-trio
 • Metoda szeregowania
 • Metoda skalowania
 • Zadania praktyczne do poszczególnych metod
10:00 - 11:0010:00 - 11:00

Podstawowe zasady analizy sensorycznej

11:00 - 12:3011:00 - 12:30

Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych I

12:30 - 13:3012:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 16:0013:30 - 16:00

Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych II

Poznaj warunki rejestracji i wypełnij odpowiednio formularz zgłoszeniowy:

PRZEJDŹ