FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA OTWARTE

Aby zarejestrować się na szkolenie organizowane przez firmę Consumer Insight Consulting należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu, ponieważ ilość miejsc na naszych szkoleniach jest ograniczona. Maksymalnie w jednym szkoleniu może uczestniczyć 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i termin dokonania opłaty szkoleniowej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 731 709 777 lub mailowy: link

Formularz do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZYBKI KONTAKT

Adres:

Consumer Insight Consulting
ul. Koperkowa 66
62-064 Plewiska /k. Poznania

Telefon:

+48 731 709 777

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CONSUMER INSIGHT CONSULTING

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę

CONSUMER INSIGHT CONSULTING AGATA MARKIEWICZ
ul. Koperkowa 66, 62-064 Plewiska, Polska
NIP: 7822139101

jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres mailowy: link.

Firma Consumer Insight Consulting potwierdza drogą mailową realizację szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego datą.

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury pro forma przesłanej wraz z potwierdzeniem szkolenia na konto w Banku Pekao SA o numerze:

PL 92 1240 1747 1111 0011 0594 2411 

Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT.

WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Jednak zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział w szkoleniu inny pracownik firmy lub można uczestniczyć w szkoleniu w kolejnym terminie.

OPCJA FIRST MINUTE

Zakup szkolenia w opcji FIRST MINUTE uprawnia do rabatu w wysokości 10% na szkolenie, gdy szkolenie zostanie opłacone najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania faktury pro forma.

Firma Consumer Insight Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. W przypadku odwołania szkolenia, które zostało opłacone w opcji First Minute Klient może skorzystać ze szkolenia w terminie następnym lub otrzymać zwrot opłaty za szkolenie w ciągu 2 tygodni od wyrażenia takiej prośby.