Weryfikacja wrażliwości sensorycznej

Na życzenie zamawiającego przeprowadzamy same testy sensoryczne mające na celu ocenienie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników.

Po zakończonych testach zostanie przygotowane zestawienie z wynikami całej grupy oraz indywidualna ocena sensoryczna każdego uczestnika wraz z rekomendacjami.

Przeprowadzenie testów sensorycznych zaleca się wszystkim osobom związanym z analizą sensoryczną i jej zastosowaniem, a także osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za wprowadzanie produktu na rynek, jak i w trakcie produkcji. Testy rekomendowane są w szczególności dla technologów żywności, zespołów marketingu, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, jak i pracowników produkcyjnych biorących udział w ocenie sensorycznej na zakładach produkcyjnych.

Testy sensoryczne składają się z 9 testów w tym:

  • Testu weryfikującego zdolności rozpoznawania smaków w roztworach wodnych
  • Testu weryfikującego zdolności rozpoznawania barw
  • Testu weryfikującego zdolności rozpoznawania & zapamiętywania zapachów
  • Testu weryfikującego zdolności posługiwania się skalą
  • Testu szeregowania
  • Testu na zdolności wykrywania różnic między produktami
  • Testu wykrywania różnic w intensywności danego smaku

Testy odbywają się w grupach od min. 6 do 12 osób u Klienta.

Czas trwania: około 2-3 godzin w zależności od wielkości i dynamiki grupy.

SZYBKI KONTAKT

Adres:

Consumer Insight Consulting
ul. Koperkowa 66
62-064 Plewiska /k. Poznania

Telefon:

+48 731 709 777