SENSORY TRAINING I: Fundamentals of the sensory analysis

The sensory training includes basic issues related to sensory science combined with sensory exercises. The aim of this training is to familiarize participants with the themes and concepts of sensory.

This course is for all associated with sensory analysis and its application, in particular for managers, food technologists, marketing teams, quality assurance departments, on-site laboratories, sales departments and factory workers.

During the training participants will be familiarised with:

 • basics of sensory analysis, definitions and terminology
 • rules for the sensory testing implementation and sample preparation
 • factors affecting the reliability of the results
 • recruitment and verification rules for a sensory team
 • basic method of sensory analysis and its application
 • tasting session’s & sensory evaluation principles
 • product research plan – the combination of sensory analysis methods combined with consumer research

The training takes place in groups of min. 6 to max. 15 people in Clients’ locations.

Duration: 5 hours

Sensory Training II

SENSORY TRAINING II: Application of sensory techniques in food products’ evaluation

Training covers issues related to the sensory techniques in food products’ evaluation combined together with sensory exercises.

This course is for all associated with sensory analysis and its application, in particular for food technologists, marketing teams, quality assurance departments, on-site laboratories, and factory workers.

During the training participants will be familiarised with:

 • basic rules for the preparation and execution of sensory methods
 • sensory method used in food products’ evaluation – examples and application
 • rules for the results interpretation for selected sensory methods

A participant also:

 • receive practical research tips for chosen sensory methods
 • will take part in practical tasks with the use of selected methods

The training takes place in groups of min. 6 to max. 12 people in Clients’ locations.

Duration: 6 hours

Sensory Workshop

SENSORY WORKSHOP: Fundamentals of the sensory analysis & the verification of sensory sensitivity

Sensory Workshops are an extended version of the SENSORY TRAINING I. The workshop covers both theoretical parts: basic issues related to sensory science combined with the sensory exercises, as well as the practical part. The practical part is further enhanced by sensory tests verifying the individual sensory sensitivity of each participant completed by assessment and sensory tasting session. The aim of the workshop is not only to familiarise participants with the theme and sensory concepts but test their sensory abilities, as well as to introduce and practice the principles of the proper sensory tasting.

The sensory workshops can be also adjusted to the individual Client’s needs.

The workshops are designed for anyone involved in the sensory analysis and its application, in particular for managers, food technologists, marketing teams, quality assurance departments, on-site laboratories, sales departments, and factory workers.

At the workshops participants will be familiarised with:

 • basics of sensory analysis, definitions, and terminology
 • rules for the sensory testing implementation and sample preparation
 • factors affecting the reliability of the results
 • recruitment and verification rules for a sensory team
 • basic method of sensory analysis and its application
 • tasting session’s & sensory evaluation principles
 • product research plan – the combination of sensory analysis methods combined with consumer research

A participant also:

 • take part in sensory tests that aim to verify sensory sensitivity in terms of the senses such as taste, smell, feel and vision
 • do independently the sensory evaluation of 3 to 5 products according to the tasting session’s & sensory evaluation principles known during the theoretical part

The workshops take place in groups of min. 6 to max. 12 people in Clients’ locations.

Duration: about 6 hours

SENSORY TESTS: Verification of the sensory sensitivity

Sensory tests: Verification of the sensory sensitivity on Client’s request we conduct sensory tests designed to assess the individual sensory sensitivity of participants.

After sensory tests, there will be prepared the summary results report of the whole group and individual sensory assessment of each participant with recommendations.

Sensory tests are recommended for all people associated with the sensory analysis and its application, as well as for those directly responsible for the product implementation to the market and taking care during production. The tests are recommended in particular for food technologists, marketing teams, quality assurance departments, on-site laboratories, and factory workers involved in the sensory evaluation at the production plants.

The tests are organized for groups of min. 6 to max. 12 people in Clients’ locations.

Duration: about 3 hours

OPINIONS ABOUT THE TRAINING

 „The content and the agenda of sensory workshop was tailored to Unilever needs and expectations. The group of participants highly appreciated the expert knowledge, the way of communication, competences and instructive skills of the trainer.

Ms Agata Markiewicz is considered as professional business partner with strong experience in food industry. Her expertise in sensory area, passion for her work and deep understanding of consumer trends are the best recommendations for her future projects recipients.”

„I would like to thank the Consumer Insight Consulting company for their cooperation. As part of the agreement the company has completed: sensory training. Ms. Agata presented the high quality service which were proceeded in an exemplary manner. The scope of training was perfectly matched to my needs. For sure I will use services of Consumer Insight Consulting once again to expand my knowledge of CTI.”

„Professional presentation supported with hard data in combination with demanding sensory test. I could recommend for all newcomers in Food Industry to calibrate the senses and match proper testing technics with the business needs. All basics of sensory test & technics in nutshell plus live training of approval session execution.”

„I had the chance to attend a mini sensory training with Agata. She is very professional and the sensory training was very insightful and interesting! I recommend to follow a sensory training with Agata in particular if working in the food category.”

„Szkolenia w formie warsztatów sensorycznych zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i interesujący oraz uzyskało wysokie noty wśród mojego zespołu R&D. Został doceniony poziom dydaktyczny i merytoryczny Pani Agaty Markiewicz, jej elastyczność i komunikatywność z grupami szkoleniowymi.”

„Miałam przyjemność uczestniczyć w testach sensorycznych przygotowanych przez panią Agatę Markiewicz. Cenię sobie to spotkanie, bo umożliwiło mi ono profesjonalną identyfikację słabych i mocnych stron z zakresu wrażliwości sensorycznej. Wiedza i świadomość, którą wówczas zyskałam dała mi duże wsparcie w procesie decyzyjnym.”

„Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a Pani Agata Markiewicz dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych. Pani Agata Markiewicz prezentowała wysoką wiedzę i kompetencje w zakresie omawianej tematyki, a sposób prezencji omawianych zagadnień zasługuje na wyróżnienie. Ponadto wykazała się dużą otwartością i gotowością do wyjaśniania pytań i wątpliwości, które pojawiały się podczas trwania szkolenia.

Samo szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny, a dołączone materiały dydaktyczne zostały docenione przez uczestników szkolenia. Na pochwałę zasługuje również wprowadzenie elementów weryfikacji wrażliwości sensorycznej uczestników kursu oraz warsztatów, które pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę.
Z przyjemnością polecamy firmę Consumer Insight Consulting oraz Panią Agatę Markiewicz, jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń z zakresu analizy sensorycznej żywności.”

Check also:

SENSORY TRAINING I

SENSORY TRAINING II

SENSORY WORKSHOP

SENSORY MARKETING

CONSUMER INSIGHT

INNOVATION PIPELINE

MARKETING ACTIVITIES IN THE PROCESS OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT