ws

Warsztaty Sensoryczne: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej, Warszawa

2021-02-15T21:44:44+00:00

zaznajomienie uczestników z tematyką i podstawowymi pojęciami sensorycznymi, zapoznanie z prawidłowymi zasadami przeprowadzania oceny organoleptycznej w teorii i praktyce, a także zweryfikowanie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników zakończonych oceną. [...]

Warsztaty Sensoryczne: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej, Poznań

2021-02-15T21:53:35+00:00

zaznajomienie uczestników z tematyką i podstawowymi pojęciami sensorycznymi, zapoznanie z prawidłowymi zasadami przeprowadzania oceny organoleptycznej w teorii i praktyce, a także zweryfikowanie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników zakończonych oceną. [...]