CIC w firmie Unilever

W FIRMIE UNILEVER

We wrześniu firma Consumer Insight Consulting miała ogromną przyjemność kolejny raz zorganizować warsztaty sensoryczne w firmie Unilever w Poznaniu. Zakład Produkcyjny jest jednym z większych fabryk firmy Unilever produkujących żywność. Fabryka produkuje ok. 800 różnych wyrobów (fixy, sosy, zupy, dania gotowe typu mealkit, makarony, ketchupy, majonezy) pod markami tj. Knorr, Hellmann’s, Unox, Amino, Bertolli, Calvé, Amora, Kuner. Firma posiada wieloletnie doświadczenie i od lat stawia na najwyższe standardy związane z procesem produkcji, jakość i ciągły rozwój.

Warsztaty sensoryczne zostały zorganizowane dla Działu Zapewnienia Jakości na zaproszenie Pani Renaty Czyżykowskiej, QA Laboratory Coordinator.

Czy warto uczestniczyć w warsztatach sensorycznych?

Poniżej rekomendacje otrzymane od Pani Renaty Czyżykowskiej, QA Laboratory Coordinator (w oryginale), która także uczestniczyła w warsztatach:

 „It is my great pleasure to recommend Consumer Insight Consulting for the Sensory Workshop. Poznań Quality Assurance Department had a chance to participate in training: “Fundamentals of the sensory analysis & the verification of the sensory sensitivity” provided by Agata Markiewicz.

During the workshop, Mrs. Agata presented theoretical knowledge in very familiar way, at once we were able to incorporate her instruction in our everyday work. The second part of the workshop consisted of sensory tests, focused on all senses. The third part of sensory training was based on Unilever product.

I highly recommend the training with absolute confidence.”

Podczas warsztatów sensorycznych uczestnicy:

1) zapoznali się z tematem analizy sensorycznej i jej podstawowymi pojęciami,

2) poznali prawidłowe zasady przeprowadzania oceny organoleptycznej w teorii i praktyce (dobre praktyki przeprowadzania degustacji sensorycznych),

3) przeszli przez testy sensoryczne mające na celu zweryfikowanie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych pracowników zakończonych oceną.

Dlaczego warto przeprowadzać regularnie testy sensoryczne badające wrażliwość sensoryczną pracowników?

Odpowiedź jest prosta. Jeżeli zależy Państwu na właściwej kontroli jakości oferowanych produktów to pracownicy powinni przechodzić regularnie przez testy sensoryczne weryfikujące ich zdolność sensoryczną (zalecam przynajmniej raz w roku).

W celu oceny jakości produktów dokonywana jest ocena organoleptyczna z wykorzystaniem zmysłów człowieka (wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu). W ten sposób są badane wyróżniki sensoryczne, które są jednymi z głównych mierników jakości produktów żywnościowych. Atrybuty sensoryczne: wizualne, smakowo-zapachowe produktów wpływają na postrzeganie produktu przez konsumenta i w konsekwencji są krytycznymi czynnikami determinującymi wybór żywności, produktów chemicznych, tytoniowych etc. Oceny tej dokonują pracownicy.

I tu należy pamiętać, że ludzie mają różne predyspozycje sensoryczne i wśród nich zdażają się osoby, które ze względu na bardzo niską wrażliwość sensoryczną lub pewne ograniczenia takie jak np. ślepota barw, jak i daltonizm smakowy nie powinni dokonywać oceny organoleptycznej produktów. Takie osoby nie potrafią dokonać prawidłowej oceny jakości produktu, a często uczestniczą w degustacjach i decydują o jakości produktów.

Ślepota barw, potocznie zwana daltonizmem to zaburzenie rozpoznawania barw. U ludzi objawia się jako niezdolność do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Dlatego znacznie częściej dotyka ona mężczyzn (ok. 8%) niż kobiety (ok. 0,5%). Zaburzenie to może być także wynikiem uszkodzenia dróg wzrokowych począwszy od siatkówki po korę mózgu, jak również efektem ubocznego działania leków lub związków chemicznych.

Podobnie wygląda sprawa z daltonizmem smakowym. Osoba z tym zaburzeniem jedząc coś nie potrafi częściowo lub całkowicie rozróżniać poszczególnych smaków. Zaburzenia to prowadzi do całkowitego zniesienia odczuwania smaku, ale i na osłabieniu czy wzmożeniu odczuwania bodźców smakowych. Część przyczyn tego problemu prowadzi do przejściowych zaburzeń smaku, inne z kolei mogą doprowadzić do trwałego zaprzestania czucia smaku.

W dzisiejszych czasach należy również pamiętać, że niestety ale niektóre osoby wyleczone z COVID-19 są dotknięte często długotrwałymi zaburzeniami zmysłów i odczuwają nieprawdziwe zapachy i smaki. Wśród nich są i tacyktórzy przez długi czas zmagają się z dysosmią, czyli upośledzeniem lub zmianą odczuwania wrażeń węchowych. Skarżą się oni np. na to, że mięso “pachnie jak benzyna”, prześladuj ich zapach „gnijących jabłek” przy piciu prosecco. Zaburzeń zapachowych jest dużo więcej i czasami skutecznie utrudniają one normalne funkcjonowanie.

Aby wyeliminować takie osoby z procesu decyzyjnego w sprawach jakości produktów przeprowadza się testy sensorycznej na wrażliwość sensoryczną. Dzięki testom możemy  wyłonić osoby z prawidłowymi zdolnościami sensorycznymi i dzięki temu, w miarę możliwości danej firmy, stworzyć jak najlepszy zespół oceniający produkty, dający pewność dokonania prawidłowej oceny organoleptycznej przekładającej się na jakość produkt na każdym etapie jego cyklu.

Nie oznacza to, że osoby z bardzo niską wrażliwość sensoryczną lub ograniczeniami, powinny zostać zupełnie wykluczone z oceny organoleptycznej, ale ich zdanie nie powinno być ani kluczowe ani decydujące.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

WARSZTATY SENSORYCZNE 

Jeśli Państwo również zastanawiają się nad wprowadzeniem zmian w swojej firmie i chcieliby u siebie zorganizować podobne warsztaty sensoryczne jak w firmie Unilever, to zapraszamy do kontaktu.