ws_en

Warsztaty Sensoryczne: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej, Poznań (PL)

2021-02-15T21:58:18+00:00

zaznajomienie uczestników z tematyką i podstawowymi pojęciami sensorycznymi, zapoznanie z prawidłowymi zasadami przeprowadzania oceny organoleptycznej w teorii i praktyce, a także zweryfikowanie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników zakończonych oceną. [...]

Warsztaty Sensoryczne: Podstawy analizy sensorycznej & weryfikacja wrażliwości sensorycznej, Warsaw (PL)

2021-02-15T22:01:00+00:00

zaznajomienie uczestników z tematyką i podstawowymi pojęciami sensorycznymi, zapoznanie z prawidłowymi zasadami przeprowadzania oceny organoleptycznej w teorii i praktyce, a także zweryfikowanie indywidualnej wrażliwości sensorycznej poszczególnych uczestników zakończonych oceną. [...]