TRAINING

As Consumer Insight Consulting company, we offer you professional and unique training and workshops related to the research and introduction of the product on the market.

Our courses are designed to raise awareness of the available product research, approximate their benefits and possibilities of application at the various stages of new product development or while improving the existing ones.

  • We guarantee fast preparation of the offer (we understand that time is money).
  • Before each training we suggest you consult with an expert, thanks to this we will have the opportunity to get to know your preferences, expectations and goals and serve you even better.
  • On request, we sign a confidentiality clause.
  • We organize training, both in our Clients’ location and rented conference rooms.
We build relationships, we listen to our Clients’ needs

We believe that only open communication and clear objectives produce the intended results. We know that understanding the Clients’ needs is the key to effective implementation of the project, therefore we take into account the comments, suggestions and needs of our Clients in order to best fit the course into their individual needs.

We treat each project individually

Depending on the topic, the courses or workshops and the target group we choose the form and methods of training, which will allow its effective implementation and to achieve the desired effects. During the course, we use different teaching methods, for example: tests, exercises, business case studies, discussions, analysis of real examples, behavioral training.

We offer you training projects in the areas of:

  • A study in the field of Consumer Insight (sensory & consumer research, neuromarketing)
  • Sensory analysis and sensory tests
  • The topics related to the innovative process of product research and development of new products

OPINIONS ABOUT THE TRAINING

 „The content and the agenda of sensory workshop was tailored to Unilever needs and expectations. The group of participants highly appreciated the expert knowledge, the way of communication, competences and instructive skills of the trainer.

Ms Agata Markiewicz is considered as professional business partner with strong experience in food industry. Her expertise in sensory area, passion for her work and deep understanding of consumer trends are the best recommendations for her future projects recipients.”

„I would like to thank the Consumer Insight Consulting company for their cooperation. As part of the agreement the company has completed: sensory training. Ms. Agata presented the high quality service which were proceeded in an exemplary manner. The scope of training was perfectly matched to my needs. For sure I will use services of Consumer Insight Consulting once again to expand my knowledge of CTI.”

„Professional presentation supported with hard data in combination with demanding sensory test. I could recommend for all newcomers in Food Industry to calibrate the senses and match proper testing technics with the business needs. All basics of sensory test & technics in nutshell plus live training of approval session execution.”

„I had the chance to attend a mini sensory training with Agata. She is very professional and the sensory training was very insightful and interesting! I recommend to follow a sensory training with Agata in particular if working in the food category.”

„Szkolenia w formie warsztatów sensorycznych zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i interesujący oraz uzyskało wysokie noty wśród mojego zespołu R&D. Został doceniony poziom dydaktyczny i merytoryczny Pani Agaty Markiewicz, jej elastyczność i komunikatywność z grupami szkoleniowymi.”

„Miałam przyjemność uczestniczyć w testach sensorycznych przygotowanych przez panią Agatę Markiewicz. Cenię sobie to spotkanie, bo umożliwiło mi ono profesjonalną identyfikację słabych i mocnych stron z zakresu wrażliwości sensorycznej. Wiedza i świadomość, którą wówczas zyskałam dała mi duże wsparcie w procesie decyzyjnym.”

„Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a Pani Agata Markiewicz dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych. Pani Agata Markiewicz prezentowała wysoką wiedzę i kompetencje w zakresie omawianej tematyki, a sposób prezencji omawianych zagadnień zasługuje na wyróżnienie. Ponadto wykazała się dużą otwartością i gotowością do wyjaśniania pytań i wątpliwości, które pojawiały się podczas trwania szkolenia.

Samo szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny, a dołączone materiały dydaktyczne zostały docenione przez uczestników szkolenia. Na pochwałę zasługuje również wprowadzenie elementów weryfikacji wrażliwości sensorycznej uczestników kursu oraz warsztatów, które pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę.
Z przyjemnością polecamy firmę Consumer Insight Consulting oraz Panią Agatę Markiewicz, jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń z zakresu analizy sensorycznej żywności.”

QUICK CONTACT

Address:

Consumer Insight Consulting
ul. Koperkowa 66
62-064 Plewiska /k. Poznania

Mobile:

+48 731 709 777